Ontspannen en groeien in Bewust-Zijn is waar WY voor staat - Boodschap

Voorwaarden m.b.t. betalingsverplichting workshops, trainingen en andere activiteiten.

Als je onverhoopt niet kan deelnemen wanneer je je al aangemeld hebt voor een training, thema middag/traject of andere activiteit laat ons dat dan minimaal 7 dagen van te voren weten.

Annulering na inschrijving is mogelijk zonder betalingsverplichting van de kosten, tot maximaal één week voor aanvang van de activiteit. 
In dit geval wordt € 5,00 administratiekosten in rekening gebracht. Na aftrek van administratiekosten worden de reeds betaalde kosten teruggestort. 

Bij annulering binnen een week voor aanvang van de activiteit, wordt de helft van de betaling teruggestort en blijft de verplichting bestaan het verschuldigde bedrag te betalen. 


Als je je afmeld 24 uur voorafgaand aan de activiteit ben je het hele deelname bedrag verschuldigd ivm voorbereiding en inkoop.
Ook bij niet verschijnen op de activiteit zonder afmelding zijn de volledige kosten van de activiteit verschuldigd. 

Verzuim van trainingsuren geeft geen recht op gedeeltelijke of gehele terugbetaling van de kosten. In overleg met ons kan uw plaats door een vervanger worden ingenomen. 

WY centrum is gerechtigd de aangeboden activiteit te annuleren of de datum, het aanvangstijdstip, de tijden en de locatie van een activiteit te wijzigen.

Voor de vakantieweek gelden aanvullende voorwaarden. Kijk op de pagina vakantie week XXL.

Wij danken je voor je begrip, Wim en Yvette
Website Builder
mogelijk gemaakt
door Vistaprint