Ontspannen en groeien in Bewust-Zijn is waar WY voor staat - Boodschap


Voorwaarden betreffende de vakantie/retraite week van 11 t/m 17 aug:


PROFITEER VAN DE VROEGBOEK KORTING VOOR 1 MEI 2019!!!!
AANBETALING   is  250 EURO te betalen na inschrijving.
HET RESTERENDE BEDRAG UITERLIJK BETALEN VOOR 1 JULI 2019

Annuleringsvoorwaarden. 
Tot 1 mei 2019 kunt u de reis kosteloos annuleren, minus 100 euro administratiekosten, ex BTW.  
Bij annuleren vanaf 1 mei 2019 tot en met 31 mei 2019 brengen we 25 % van de
reissom in rekening. 
Bij annuleren van 1 juni 2017 tot en met 15 juli 2017 brengen we u 50 % van de
reissom in rekening. 
Bij annuleren na 16 juli 2017 brengen we u 100 % van de reissom in rekening.
Op deze annuleringsvoorwaarden zijn geen uitzonderingen van toepassing. U kunt als u dat wilt zelf een passende annuleringsverzekering afsluiten. 

Het is toegestaan een vervanger voor u te sturen
mocht u onverhoopt niet meekunnen.


Voorwaarden m.b.t. betalingsverplichting workshops, trainingen en andere activiteiten.

Als je onverhoopt niet kan deelnemen wanneer je je al aangemeld hebt voor een training, thema middag, traject of andere activiteit laat ons dat dan minimaal 7 dagen van te voren weten.

Annulering na inschrijving is mogelijk zonder betalingsverplichting van de kosten, tot maximaal één week voor aanvang van de activiteit. 
In dit geval wordt € 5,00 administratiekosten in rekening gebracht. Na aftrek van administratiekosten worden de reeds betaalde kosten teruggestort. 

Bij annulering binnen een week voor aanvang van de activiteit, wordt de helft van de betaling teruggestort en blijft de verplichting bestaan het verschuldigde bedrag te betalen. 


Als je je afmeld 24 uur voorafgaand aan de activiteit ben je het hele deelname bedrag verschuldigd ivm voorbereiding en inkoop.
Ook bij niet verschijnen op de activiteit zonder afmelding zijn de volledige kosten van de activiteit verschuldigd. 


Verzuim van trainingsuren in een kort- of jaartraject geeft geen recht op gedeeltelijke of gehele terugbetaling van de kosten. Ook bij het voortijdig beëindigen van een traject blijft de verplichting van volledige betaling van de deelname kosten. Dit geldt ook wanneer er gekozen wordt voor gespreide betaling. In overleg met ons kan uw plaats door een vervanger worden ingenomen. WY centrum is gerechtigd de aangeboden activiteit te annuleren of de datum, het aanvangstijdstip, de tijden en de locatie van een activiteit te wijzigen.


Wij danken je voor je begrip, Wim en Yvette
Website Builder
mogelijk gemaakt
door Vistaprint