Ontspannen en groeien in Bewust-Zijn is waar WY voor staat - Boodschap
Kids Work training voor Kinderen:

MEDITATIE, MANTRA ZINGEN EN MUZIEK VOOR KINDEREN VAN 6 TOT 12  JAAR
1x in de maand zing ik mantra's met kinderen, maken we muziek en mediteren we.
Mantra zingen is het zingen van allerlei mooie liedjes in het nederlands, engels en sanskriet. ( een oud indiaase taal) die affirmaties bevatten. Deze affirmaties dragen er toe bij dat het zelfbeeld van kinderen versterkt wordt. Bovendien is het zingen met elkaar leuk, gezellig en verbindend. Ook maken we met allerlei instrumenten zelf muziek bij de mantra's. Tussen de mantra's door mediteren we waardoor de kinderen leren hoe het is even een rustmoment in het leven in te lassen. Ze krijgen meer feeling met hun lichaam en leren focussen. De concentratie wordt bevordert en emoties krijgen een plek.

Mantra en meditatie zang en muziek voor kinderen van 6 tot 12 jaar
woensdagmiddag van 15:00 tot 16:00 uur. 
data zie agenda 
Deelname 10 euro per keer.
Aanmelden KLIK HIER 
Informatie: wycentrum@gmail.com


Kids Work, kinderen 6 tot 9 jaar:
Dansexpressie, creatieve coaching, zingen, muziek en meditatie
De leeftijd voor deze groep is  6 tot 9 jaar. (max. 6 kinderen per groep)
Deelname 8 lessen 125 euro


Kids Work, wonderspel-traject kinderen 8 tot 12 jaar*
Dinsdagmiddag van 15:30 uur tot 17:00   
De leeftijd voor deze groep is  8 tot 12 jarigen* ( max 5 kinderen)
Deelname per blok van 8 keer  145 euro
Start bij voldoende deelname (Ligt aan de aanmeldingen op dat moment.)*
Mijn naam is Yvette Baan. 

Ik ben zijnsgericht-coach en trainer in mijn centrum voor Bewust-Zijn in Dordrecht. Ook ben ik al meer dan 25 jaar werkzaam als leerkracht in het basisonderwijs en als docent muziek en dans. Sinds dec 2016 ben ik  gecertificeerd wonderspelcoach. http://www.wonderspel.nl/about-us/


Al geruime tijd liep ik met het idee om ook met kinderen en jong volwassenen  te werken in ons centrum. Vanaf januari 2016 ben ik hiermee gestart. En ik leer en geniet van deze mooie mensen!


Jezelf Bewust worden van wie je bent en wat je kan en daar trots op mogen Zijn!!

De kinderen ontdekken de mooie schatten, kwaliteiten, talenten verborgen in hun binnenste.
Ze ervaren of ze deze talenten, kwaliteiten ook bij zichzelf herkenen naar buiten toe kunnen laten zien, ze inzetten en er op vertrouwen.
Ook onderzoeken de kinderen wat emoties zoals verdriet of boosheid   te vertellen hebben en mogen die ook gezien worden als deel van wie je bent. En hoe leer je om te gaan met nare gevoelens.
Kids Work en JouWYsheid is er voor kinderen en jongeren die willen groeien in zelfvertrouwen, zelfinzicht en zelfreflectie. Om daarmee sterker en blijer in het leven te staan.


De eigen inbreng  staat centraal!!
De intentie is spelenderwijs zelfonderzoek, en daardoor meer in contact komen met wie je bent.
De kinderen worden uitgedaagd te ontdekken waar hun talenten en kracht liggen. Ze leren deze talenten en kracht herkennen en leren dat  ze erop kunnen vertrouwen, er trots op mogen zijn, zodat ze ze kunnen inzetten in het leven.

Kids Work biedt:
Dans, muziek en dansexpressie bevordert inzicht in emoties
Mindfulness en meditatie voor focus en concentratie
Verkennen van verschillende vormen van communicatie
Onderzoeken van gedachtenkracht  (The Work - Byron Katie)
Creatieve- coach opdrachten 


 Kids Work, bewustzijn training voor kinderen:

De training  voor kinderen van 6 tot en met 9 en 10 tot en met 12 jaar is 1x in de week een uur of  anderhalf uur waarin we veel zullen spelen, lachen, bewegen, voelen, dansen, zingen, muziek maken en creatief zullen zijn. 
Maar ook leren luisteren naar onszelf in stilte.
Yvette:  “Het kind van nu wordt veel gevraagd zich juist naar buiten te keren. Kinderen ‘moeten’ veel, de wereld is snel en er is heel veel afleiding van buiten.
WY keert terug naar de oorsprong van het kind.”Meer informatie:

JouWYsheid individuele trajecten jong volwassenen 12 jaar en ouder:
5 bijeenkomsten van anderhalf uur 250 euro
( traject kan ook in kleine groep van max 3 personen.)

Meer informatie en foto's ook op Facebook: Met  oudere kinderen en jong volwassenen  werken we  met het wonderspel-traject
Het Wonderspel is een spel waarin jonge mensen worden gecoacht in het onderzoeken en waarmaken van een wensdoel. 
In 12 stappen krijg je de mogelijkheid om je eigen kwaliteiten te onderzoeken en inzichten te krijgen om je doel te behalen.

Met het traject Wonderspel worden de kinderen geprikkeld om al hun intelligenties aan te boren en alle zintuigen te gebruiken. 
"Je ontdekt wat jouw uniek maakt, welke talenten en kwaliteiten jij kunt inzetten in je leven!"
Het is een levendig onderzoek waarin de kinderen worden uitgedaagd creatief te zijn en te denken.
Door dit te doen zijn ze beter in staat te onthouden wat ze aan het leren zijn en het maakt het onderzoek ook leuker.  
Ze leren  initiatief te nemen, keuzes te maken, planmatig en proactief te werken, creatief te zijn, samen te werken en assertief te zijn.

Dit ontdekken en onderzoeken kan o.a door:
mindfulness, meditatie en visualisatie oefeningen, 
Werken met verschillende vormen van communicatie ( Bewust leren communiceren)
Onderzoeken van gedachtenkracht ( The Work van Byron Katie)
en creatieve- coachopdrachten.


Tijdens het spel wordt uitgegaan van de ideeën en inbreng van de kinderen zelf. Het spel bevordert de groepsgebondenheid. Het laat ook zien over welke eigen deugden, kwaliteiten en talenten iemand beschikt, welke waarden hij/zij belangrijk vindt en hoe hij/zij  ze  gebruikt en inzet in het dagelijks leven.

Er wordt o.a. gebruik gemaakt van de volgende interventiemodellen: 
oplossingsgericht coachen  de NLP en RET. 
Andere inspiratiebronnen komen uit de Theatersport, Chi Neng Qigong, Yoga, Mindfulness, Energizers, Ice-breakers, wijsheden, meervoudige intelligenties, The Work.

 


De eigen inbreng van de kinderen staat centraal!
Website Builder
mogelijk gemaakt
door Vistaprint