Ontspannen en groeien in Bewust-Zijn is waar WY voor staat - Boodschap
Geweldloze Communicatie

Elk menselijk gedrag is een uiting om een onvervulde behoefte te bevredigen.....

Een aantal middagen/avonden per jaar staan in het teken van de Geweldloze Communicatie (GC) ofwel Bewust leren communiceren in de taal van ons hart.
Grondlegger van deze geweldige vorm van communiceren is Marshall Rosenberg.

WY biedt je de mogelijkheid kennis te maken met de theorie en inzichten van de G.C.
G.C.  biedt inzichten in gevoelens en behoeften die alle mensen van nature hebben. Je ontdekt welke gevoelens en behoeften er bij jou een rol spelen in jouw leven.
Welke gevoelens en behoeften spelen een rol in de communicatie met diegene die je lief hebt en bij andere relaties zoals op je werk.
Deze workshop zal je ook bewust maken van de manier waarop je tot nu toe gewend was te communiceren.  

Je leert:
* waarnemen zonder oordeel of vooroordeel.
* voelen wat doet de waarneming met jou? 
* begrijpen wat heb jij nodig? wat is jouw behoefte?
een verzoek doen
Een verzoek (om bv. hulp) is alleen een verzoek als er ook nee gezegd mag worden...
Hoe ontvang jij een nee? En kun je zelf nee zeggen zonder je schuldig te voelen of verantwoordelijk?
G.C. gaat om de intentie je te verbinden met wat er leeft in jezelf en de ander. 

De Jakhals en de Giraf zullen je een handje helpen. 
De jakhals en de giraf staan voor twee bewegingen in ons : 
verwijderen en verbinden.   
Marshall Rosenberg, de grondlegger van de G.C,  koos deze twee dieren om zijn ideeen krachtig en duidelijk over te brengen.
Het herkennen van de jakhals in ons en het horen van de giraf  helpen ons de theorie van de G.C. te kunnen toepassen in het dagelijks leven.
Je leert luisteren naar jezelf en anderen zonder oordeel en leert via de woorden en de lichaamstaal de behoefte achter de woorden te horen.
(Leestip: Boekje 'de giraf en de jakhals in ons' door Justine Mol)

De middagen worden geleidt door Yvette Baan. Zij heeft verschillende trainingen geweldloze communicatie gevolgd. O.a de opleiding 'Heel de mens'  en de training geweldloze communicatie bij Arend van Rietschoten op Kasteel de Schans..

Geweldloos communiceren is het met meer mildheid en mededogen kijken naar onszelf en naar de ander om een weg in te gaan die ons allen ten goede komt.  

Geweldloos Communiceren geeft woorden  aan gevoelens en behoeften en verlevendigt de communicatie. G.C. draagt bij aan het Bewust worden van wat erin jezelf en je medemens leeft aan gevoelens en behoeften. Wie G.C. toepast werkt met plezier aan het vergroten van begrip, openheid en verbondenheid in communicatie. Volledig begrijpen, intuitief begrijpen, invoelen, meevoelen, een worden met, plezier ervaren.

Website Builder
mogelijk gemaakt
door Vistaprint